Alkmaar Zaanstreek Foundation

AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, op maar zeker ook buiten het voetbalveld. AZ hoort bij Alkmaar en bij de regio Noord-Holland. De spelers en trainers van AZ hebben een voorbeeldfunctie. Veel mensen zijn trots op de club. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst.

Voetbal is bij uitstek geschikt om mensen met elkaar te verbinden en heeft een unieke kracht. AZ wil deze kracht inzetten om positieve maatschappelijke impact te vergroten. 

De AZ Foundation focust zich op drie pijlers:

1. Participatie
AZ helpt kinderen en volwassenen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor beschikken zij over de juiste vaardigheden om beter deel te nemen aan de maatschappij. 

2. Verbinding
In een samenleving waar mensen op zoek zijn naar saamhorigheid zorgt het betaald voetbal voor verbinding. AZ inspireert, enthousiasmeert en verbindt mensen en organisaties.

3. Inclusie
AZ streeft naar een thuis voor iedereen en waar begrip is voor elkaar. Een plek waar iedereen zich welkom moet voelen ongeacht sekse, afkomst en leeftijd

Klik hier voor het beleidsplan van de AZ Foundation


Alkmaar Zaanstreek Foundation shirts

Op shirts voor fans onder de 18 jaar is het logo van de Foundation te zien. “Met dit gezamenlijk op te zetten initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen” aldus Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. “Naast een gezamenlijke financiële bijdrage, zal AZ ook per verkocht shirt een afdracht doen van € 5,- aan de Foundation.”


De AZ Foundation heeft een ANBI- status. De donatie komt 100% ten goede aan de projecten.

Klik hier voor het ANBI publicatieplicht formulier

De Alkmaar Zaanstreek Foundation is opgericht om de maatschappelijke
ambities van AZ op het gebied van relevante thema’s in de regio te kunnen
realiseren. 

Met als doelstelling om positieve veranderingen te bewerkstelligen en
verbinding te creëren in de gemeenschap.

De Stichting Alkmaar Zaanstreek Foundation focust zich op drie aspecten:

•Participatie

•Verbinding

•Kansengelijkheid